در بازدید نماینده مقیم سازمان فائو در ایران از واحد علوم و تحقیقات عنوان شد:

۲۶ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۰ کد : ۳۵۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۶
بررسی امضا تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات با سازمان جهانی خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد
در بازدید نماینده مقیم سازمان فائو در ایران از واحد علوم و تحقیقات عنوان شد:

بررسی امضا تفاهم نامه همکاری واحد علوم و تحقیقات با سازمان جهانی خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد

 واحد علوم و تحقیقات با سازمان جهانی خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) همکاری می نماید .
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر سرژ ناکوزی، نماینده مقیم سازمان جهانی خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در ایران به دعوت این واحد و به منظور انعقاد  تفاهم نامه همکاری از تجهیزات و امکانات واحد علوم و تحقیقات بازدید کرد.

این یادداشت تفاهم همکاری که ظرف چند هفته آتی تدوین می شود، در زمینه های توسعه کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، محیط زیست، اقیانوس شناسی و علوم دریایی است.

براساس این گزارش، بر مبنای این تفاهم نامه ، طرفین در زمینه ظرفیت سازی و آموزش از امکانات یکدیگر بهره مند می شوند و فائو در زمینه تاسیس پژوهشکده دریایی واحد علوم و تحقیقات در دلوار همکاری خواهد کرد.  

دکتر ناکوزی ، ضمن بازدید از تجهیزات و امکانات، کتابخانه مرکزی و مجتمع آزمایشگاهی رازی واحد علوم و تحقیقات، با رئیس، رئیس دانشکده های محیط زیست و انرژی ، علوم و فنون دریایی و مجتمع آزمایشگاهی رازی این واحد دانشگاهی به ملاقات و گفت و گو پرداخت.