جذب سه عضو جدید در استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات

۲۶ آذر ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۵ کد : ۳۵۳۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۶
جذب سه عضو جدید در استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات

رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان تهران خبر از پیوستن سه عضو دیگر به اعضاء استعدادهای درخشان داد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دکتر کامران محمدخانی گفت: در اولین جلسه بررسی و ارزشیابی متقاضیان عضویت در استعدادهای درخشان و نخبگان آقایان مجید عزتی مصلح، محمدرضا بهشتی دافچاهی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی حائز شرایط عضویت استعداد درخشان شناخته شدند.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند جذب استعدادهای درخشان به منظور ارتقاء کیفیت سطح علمی و پژوهشی اعضاء نهایت دقت و مسئولیت پذیری مورد توجه قرار دارد، گفت: رویکرد جدید این کمیته پاسخگویی و انضباط در فرآیند جذب و انتخاب مناسبترین متقاضیان است.

لازم به ذکر است باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات هم اکنون دارای بیش از 30 عضو استعداد درخشان است.