کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد علوم و تحقیقات تشکیل شد

۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۷ کد : ۱۰۲۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۲۲
اولین جلسه کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد علوم و تحقیقات تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، در اولین جلسه کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد علوم و تحقیقات که به مدت ۲ ساعت ادامه یافت، اعضای کارگروه در رابطه با فرآیند اجرایی کردن دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری به تبادل نظر پرداختند.

به این منظور کمیته تخصصی تشکیل شده است تا با برگزاری جلسات متعدد تخصصی، راهکارهای نهادینه کردن رویه صحیح و هماهنگ در سطح واحد علوم و تحقیقات را برای تصویب و اجرایی کردن در کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری این واحد ارائه کنند.

جلسات این کارگروه به صورت ماهانه به منظور تصویب برنامه‌های مربوطه تشکیل خواهد شد.


( ۲۵ )