اخبار

همایش «مهار همه‌گیر اچ آی وی» در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

همایش «مهار همه‌گیر اچ آی وی» در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

همایش «مهار همه‌گیر اچ آی وی» با حضور مدیر دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز، مسئول آموزش و اطلاع رسانی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزرات بهداشت و درمان، معاون پژوهش و فناوری و رئیس دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی واحد علوم و تحقیقات در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب