قاب‌هایی از یک روز برفی در علوم و تحقیقات۱۵

قاب‌هایی از یک روز برفی در علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات که پس از ایام برگزاری امتحانات، خلوت‌ترین روزهای خود...

گزارش تصویری: بررسی ایمنی تله‌کابین واحد علوم و تحقیقات با حضور تیم کارشناسی آتش ‎ نشانی۱۳

گزارش تصویری: بررسی ایمنی تله‌کابین واحد علوم و تحقیقات با حضور تیم کارشناسی آتش ‎ نشانی

تیم کارشناسی منطقه یک عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران...