برگزاری مراسم عید غدیر در ساختمان ابن سینا

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴