گزارش تصویری: بازدید نماینده فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران از پروژه ایمن سازی مسیر واحد علوم و تحقیقات

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰