گزارش تصویری : فعالیت دانشجویان پرشور بسیجی واحد برای ساخت محلول و ژل ضدعفونی دست و گندزدایی معابر دانشگاه و پیرامون آن

۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷