گزارش تصویری: برگزاری زیارت عاشورا و غبارروبی مقبره الشهدا واحد علوم و تحقیقات

۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۳۰