گزارش تصویری: نخستین گردهمایی مدیران ستادی، روسا و معاونان دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی واحد

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۵۲