گزارش تصویری۲: تکمیل پروژه ایمن سازی مسیرهای درون دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات، نصب گاردریل و خط کشی معابر

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۳۹