گزارش تصویری۲: موکب واحد علوم و تحقیقات اربعین ۱۳۹۸

۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۶