گزارش تصویری۲: افتتاحیه جشنواره پروژه های دانش آموزی سینا در واحد علوم و تحقیقات

۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۴۶