گزارش تصویری: آئین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۴۸