گزارش تصویری: برگزاری مسابقات بسکتبال در چهارمین دوره المپیاد ورزشی بین رشته ای دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۴