گزارش تصویری: هیأتی از دانشگاه کرکوک عراق از بخش های مختلف واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶