گزارش تصویری: برگزاری مراسم سوگواری دهه دوم فاطمیه در واحد علوم و تحقیقات

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷