گزارش تصویری // هیأت عالی رتبه از وزارت آموزش عالی کشور سوریه و مسئولان دانشگاه دمشق، از مجمتع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶