کلاس اطفای حریق برای کارکنان مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

۱۷ دی ۱۳۹۷ ۱۸