گزارش تصویری:بیست و چهارمین دوره مسابقات کتبی سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۳