گزارش تصویری:بارش تگرگ و باران پاییزی در واحد علوم و تحقیقات

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۲۱