گزارش تصویری: کارگاه کاربرد فناوری های نانو در مقاوم سازی مکانیکی آلیاژهای سبک در قطعات بدنه و موتور خودرو

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰

 

کارگاه کاربرد فناوری های نانو در مقاوم سازی مکانیکی آلیاژهای سبک در قطعات بدنه و موتور خودرو با سخنرانی دکتر مهدی حبیب نژاد مسئول واحد مهندسی شرکت اسک پل اینترنشنال واحد تحقیق و توسعه کشور کانادا در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.