گزارش تصویری:افتتاح نمازخانه ساختمان علوم پایه واحد علوم و تحقیقات

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۵