گزارش تصویری:گرامیداشت روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در واحد علوم و تحقیقات

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۶