گزارش تصویری: نشست شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات

۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۲