گزارش تصویری:بدرقه کاروان زیارتی کربلا دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۲