گزارش تصویری: دوره آموزشی ساخت باغ شیشه‌ای و آکواریوم گیاهی در واحد علوم و تحقیقات

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۰

دوره آموزشی ساخت باغ شیشه‌ای و آکواریوم گیاهی در محل گلخانه دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.