گزارش تصویری:آئین استقبال از نو دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی۹۸-۹۷ واحد علوم و تحقیقات

۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۲