گزارش تصویری:اختتامیه مسابقات بسکتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۲۹