گزارش تصویری: مصاحبه داوطلبان دکتری ۹۷ در واحد علوم و تحقیقات

۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۳

‌‌مصاحبه داوطلبان دکتری تخصصی سال ۹۷ استان‌های تهران و البرز در رشته‌های مجموعه علوم پایه، دامپزشکی، زبان‌های خارجی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۹ و ۲۰ تیر ماه در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

  عکس: نعمت ظفری