گزارش تصویری از حضور یکصدای دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات در حماسه،۲۲بهمن۱۳۹۶

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۲۳

دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات یکصدا و همگام با مردم انقلابی ایران، با برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی، پویش"ایده و عمل"را با مشارکت شهروندان برپا کردند.