قاب تصویر:پویش"من حجاب را دوست دارم"در غرفه واحد علوم و تحقیقات

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱

دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات و شهروندان تهرانی که در غرفه این واحد دانشگاهی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور پیدا می کردند از پویش"من حجاب را دوست دارم"حمایت کردند.