قاب تصویر: غبارروبی مزار شهدای گمنام در واحد علوم و تحقیقات

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲

آئین غبارروبی مزار شهدای گمنام واحد علوم و تحقیقات با حضور دکتر فرهاد رهبر، اعضای هیات رئیسه واحد علوم و تحقیقات و دانشگاهیان این واحد، چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد.